POMOC PSYCHOLOGICZNA

Prowadzę poradnictwo psychologiczne m.in. dla klientów Ośrodków Pomocy Społecznej, PCK, PCPR, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNE

Wykonuję diagnozy osobowości, temperamentu, poziomu inteligencji emocjonalnej w oparciu o testy psychologiczne – posiadam szeroką baterię testów psychologicznych, które z przeprowadzonym wywiadem dają  obraz sytuacji jaki panuje w zespole.